MARITIM BUNNSTOFF OG GROE PROBLEMATIKKEN ER LØST!

Havet dekker 71% av jordens overflate og gir oss mat og oksygen. Men sannsynligvis det minst  forståtte, men mest biologisk mangfoldige og undervurderte av alle økosystemer.

Havet møter stadig truslene som forurenser det marine livet, forsuring, uttømming av ressurser og  klimaendringer, som primært skyldes menneskelige handlinger. For å fremme havets bærekraft er det avgjørende med innovative løsninger som forhindrer og demper skadelig innvirkning på marine miljøer.

Ocean Coatings gjør sitt for å beskytte det marine miljøet og anerkjenner sitt ansvar for å beskytte  det marine økosystemet som vi alle er avhengige av i livet.

Våre produkter tar sikte på å gjenopprette helsen og produktiviteten til havet og det marine  økosystemene ved å:

  • Kontrollere problemet med maritim begroing totalt.
  • Kun utvikle og levere produkter som er helt fri for giftstoffer, løsemidler, biocider, VOC og skadelige  elementer.
  • Helt trygt for miljøet.
  • Ingen slitasje, oppløsning eller frigjøring av noen komponenter.
  • En påføring vil vare i mange år.
  • Reduserer krysskontaminering mellom hav og klimasoner.
  • Forbedrer effektiviteten – sparer drivstoff.
  • Å levere produkter som er de beste innen fagfeltet.

Les mer på produsentens hjemmeside: https://www.defender-protection.com/

Defender produktserien

En revolusjonerende og testet langtidsvirkende bunnstoff som ikke skader miljøet,  og er enkelt å påføre. Passer alle skrog typer og kan benyttes i alle farvann. Reduserer også behovet for bunnstoff avfalls håndtering hvert år. Spar miljøet,  spar penger og øk gleden.

Gir beskyttelse for propeller, aksling og ror. Skader ikke miljøet og er enkelt å  påføre. Hindrer groe på alle typer metaller og gir en glatt overflate som hindrer  økt forbruk grunnet groe i løpet av sesongen. Hindrer også korrosjon samtidig  som du ivaretar effekten gjennom 1-2 sesonger.

Beskyttelse for undervannslys som sikrer at det ikke gror på dine undervannslys.  Heller ikke skadelig for miljøet og er meget enkelt å påføre. Lysene dine vil lyse  like bra gjennom hele sesongen som når du sjøsatte takket være det transparente  produktet som Ocean Coatings har utviklet.

Kjøp hos våre forhandlere